• We begonnen de avond met een korte samenvatting van ons bestaan tot nu toe. Beginnend met de start van trainingen op 1 september 2020, de oprichtingsbijeenkomst op 6 november 2020, een clinic van Yoast United, 2 interne toernooien, binnen trainen en ook buiten trainen door corona, de naamswijziging, het ontstaan van ons tenue en het ontstaan van de 5 teams die we nu hebben.

  De conclusie: Basketbal staat op de kaart in Nijmegen Oost!

 • Er waren 3 belangrijke thema’s bij de ledenvergadering:

  • Voorstellen en benoemen huidige bestuur
  • Beleidsplan vaststellen
  • Begroting goedkeuren, inclusief contributie

  Bestuur

  We hebben tijdens de ALV afscheid genomen van de uittredende bestuursleden Merel Coopmans (secretaris) en Bart Reijnen (algemeen bestuurslid). Dank voor hun inzet!

  Tijdens de ALV zijn voorgesteld en aangenomen: Iwan Cuijpers (voorzitter), Erik Jansen (penningmeester), Monique Tragter (algemeen bestuurslid), Harriët Pouls (voorzitter Commissie Activiteiten en Sponsors) en Alla Demina (voorzitter Commissie Technische Zaken). Dit is dus het officiële bestuur van Nimma Gemina.

  Beleidsplan

  Het beleidsplan hebben we opgesteld met ondersteuning van het Sportakkoord Nijmegen, in de persoon van Rob Hagoort. Het beleidsplan zet onze toekomstvisie (hier te vinden) om in concrete doelen, acties en activiteiten.

  Tijdens de ALV is het beleidsplan goedgekeurd door de leden. In een volgende stap zal aan dit beleidsplan het huishoudelijk reglement worden toegevoegd.

  Begroting en contributie

  Als derde onderdeel van de ALV zijn de begroting van het seizoen 2021/2022 voorgelegd en de contributiebedragen voorgesteld.

  De leden hebben zowel de begroting als de contributie vastgesteld.

 • Tijdens de informatie-avond hebben we verteld dat 2 teams (X14 en X12) momenteel competitie spelen en dat 1 team (X10) toernooien speelt. De Heren recreanten en het net gestarte X8 trainen alleen.

  Groei door vrijwilligers

  Met bovenstaande teams zijn we nog lang niet uitgegroeid, maar met de huidige groei moeten we binnenkort gaan werken met wachtlijsten. Om verder te kunnen groeien hebben vooral deze vrijwilligers nodig:

  • Trainers
  • Coaches
  • Scheidsrechters

  Zonder veel moeite zou een tweede team X12 kunnen worden gestart en X10 zit daar niet ver vanaf. Dat geldt op zich ook voor X14, maar het is vooral belangrijk daar om een tweede trainer toe te voegen. En ook voor X8 zou een tweede trainer meer continuïteit opleveren.

  Zeker ook zonder basketbalverleden zijn bovenstaande rollen in te vullen. Vind je dat eigenlijk wel interessant? Stuur dan even een kort mailtje naar contact@nimma-gemina.nl. Al is het maar om je te oriënteren.

  Bestuur en commissies

  Ook als het gaat om het kader kunnen we verdere ondersteuning heel goed gebruiken. Er zijn hele concrete vacatures voor Secretaris en Hoofd Commissie In- en Externe Communicatie, maar ook in andere rollen is hulp welkom! Ook hier geldt dat een mailtje naar contact@nimma-gemina.nl op z’n minst een oriëntatie kan opleveren.

  Afsluitend

  We zijn bezig met fondsenwerving en als je daar iets kunt toevoegen, heel graag! Ken je mogelijkheden om fondsen te werven of wil je daarbij helpen? Neem dan ook zeker even contact op!

  Tenslotte is nog besproken dat communicatie naar iedereen verloopt via deze nieuwsbrief en communicatie per team gebeurt via Whatsapp en Heja. Heja voor aan- en afmeldingen en om te chatten. Whatsapp alleen voor hele urgente dingen.

  Traint je kind mee, maar zit je nog niet de Heja-groep van dat team, download dan de Heja app op je smartphone en vraag even bij ons de code van je team aan.

  Onwards en Upwards voor de leukste basketbalclub in Nijmegen-Oost!

  Het Nimma Gemina bestuur:
  Alla, Erik, Harriët, Iwan en Monique