Skip to content
All posts

Hoogtepunten ALV

Op dinsdag 27 september vond de Algemene Ledenvergadering plaats en we delen graag een paar hoogtepunten!

  1. We begonnen kort stil te staan bij de huidige status van de vereniging. Op moment van spreken 108 leden in 9 teams en dat is een forse groei ten opzichte van vorig jaar, toen we 4 teams hadden met ongeveer 35 leden. Het gaat snel, soms te snel en dat merken we vooral in de opbouw van het vrijwilligersteam.
  2. We bedankten Erik Jansen en Harriët Pouls hartelijk voor hun inzet als respectievelijk penningmeester en voorzitter commissie activiteiten en sponsoring. Zij traden uit na een hele fijne inzet bij de start van de vereniging! Harriët blijft gelukkig wel nog actief in deze commissie, maar niet meer als voorzitter.
  3. We zijn erg blij met de toetreding van de nieuwe penningmeester, Bart Stolp!
  4. We hebben gedeeld dat er nog een paar losse eindjes zijn in de afsluiting van het vorige boekjaar en dat we die netjes willen afmaken. De Kascontrolecommissie zal een grondige controle doen zodra dat kan en daarover zullen we communiceren. Als er dan nog iemand inzage wil hebben zijn we daar als vereniging gewoon transparant in. Er is in de ALV besloten geen aparte ALV voor de afsluiting te organiseren.
  5. In de afsluiting kwam wel duidelijk naar voren dat er een verlies was over het vorige boekjaar. Dit heeft deels te maken met de explosieve groei van de vereniging (en met name de benodigde extra zaalhuur), maar we hebben ook geleerd waar we strakker op kunnen zitten. Er waren nog enkele uitwisselingen van ideeën over bijvoorbeeld de ballen en de uittenues.
  6. Er waren geen opmerkingen of vragen over het Huishoudelijk Reglement. Die is dus ook aangenomen en er zal nu door onze externe adviseur een definitieve versie van worden gemaakt. Deze zal worden geplaatst op de pagina Clubdocumenten.
  7. De begroting voor 2022-2023 is gepresenteerd, samen met de nieuwe contributies. Beide zijn door de Algemene Ledenvergadering aangenomen.
  8. Helaas moeten we de contributies voor veel leden verhogen. Met name bij onze Onder 14 en Onder 16 teams is bij ons de contributie nog een stuk lager dan bij basketbalverenigingen om ons heen. De andere teams zitten meer gemiddeld. De contributies voor seizoen 2022-2023 vindt je op de Lidmaatschapspagina.
  9. We hebben ook weer een oproep gedaan voor vrijwilligers. We kunnen nog trainers en scheidsrechters gebruiken, maar ook bestuurs- en commissieleden. Een gebrek aan basketbalkennis is vaak geen groot probleem (ook niet in het trainerschap) en de vereniging is er heel erg mee geholpen

Tenslotte: We kijken allemaal erg uit naar dit seizoen! De vereniging is bijna niet meer te herkennen ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn we nog steeds flink in beweging. We zijn pas 2 jaar bezig, dus er zullen ook nog dingen zijn die nog niet van een leien dakje gaan. Hou er rekening mee dat alle vrijwilligers hun best doen en dat nog veel te leren hebben.